Podatki

karta podatkowa

kalendarz podatkowy 2022

zeznanie podatkowe

rozliczenie podatkowe

korekta i odwołanie

Karta podatkowa

Jeśli chciałbyś sprawdzić, czy masz prawidłowo wystawioną kartę podatkową, skontaktuj się z nami.

Wszystkie osoby pracujące w Norwegii muszą mieć kartę podatkową. Karta podatkowa jest elektronicznym dokumentem, wskazującym na kwotę podatku, którą pracodawca musi odprowadzić przed wypłatą wynagrodzenia. Kwota odprowadzana przez pracodawcę nosi nazwę: skattetrekk (odprowadzany podatek) lub forskuddstrekk (odprowadzana zaliczka na podatek).

Informację o rodzaju karty podatkowej otrzymuje się w skattetrekksmelding, czyli wiadomości dotyczącej odprowadzanego podatku. Nie trzeba informować pracodawcy o danej karcie podatkowej. Pracodawca pobiera kartę podatkową z systemu Urzędu Podatkowego elektronicznie poprzez norweski numer personalny/numer tymczasowy.

Jeżeli jest się elektronicznym użytkownikiem, otrzyma się wiadomość drogą mailową lub sms-em w momencie pobrania karty podatkowej przez pracodawcę.

Karta podatkowa obowiązuje przez okres jednego roku (roku kalendarzowego).

Przykład: Jeżeli jesteś zatrudniony w Norwegii od 1. listopada 2020 roku do 30. marca 2021 roku, otrzymasz kartę podatkową za miesiące listopad i grudzień 2020 roku, potem natomiast nową kartę podatkową na 2021 rok. Jeżeli nie otrzymasz wiadomości o nowej karcie podatkowej do 20. stycznia, powinieneś złożyć wniosek o nową kartę podatkową.


Skontaktuj się z nami, żeby przeanalizować Twoją sytuację, złożyć wniosek o nową kartę podatkową elektronicznie lub papierowo lub skontaktować się z Urzędem Podatkowym.
Większość nowozatrudnionych w Norwegii obcokrajowców jest objętych uproszczonymi zasadami opodatkowania, zwanymi kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstakere. Zgodnie z tymi zasadami jesteś objęty stałą procentową stawką podatkową, którą pracodawca odprowadza przy każdej wypłacie.

Możesz dokonać wyboru, czy chcesz być objęty opodatkowaniem zgodnie ze zwykłymi zasadami zamiast stałej stawki procentowej (kildeskatt på lønn). Wyboru możesz dokonać, kiedy wnioskujesz o kartę podatkową lub później, w trakcie roku podatkowego, poprzez złożenie wniosku o nową kartę podatkową.
Pracodawca oblicza podatek zgodnie z podaną stawką procentową. Karta procentowa wskazuje na procentową stałą stawkę odprowadzanego podatku. Osoby, które są objęte zasadami kildeskatt på lønn, będą miały odprowadzony podatek zgodnie z tymi zasadami i będzie to ostateczny podatek.

Osoby, które nie są objęte zasadami kildeskatt på lønn, a które mają procentową kartę, mają odprowadzany podatek zgodnie z tą stawką nawet mimo sytuacji, w której dochód się zmienia. Jeżeli zarabiasz więcej niż dochód zgodnie z którym stawka procentowa została obliczona, odprowadzany podatek będzie za niski. Jeśli zarabiasz mniej, będzie odprowadzony za wysoki podatek. Nadpłacony podatek zostanie zwrócony w rocznym rozliczeniu (skatt til gode). Jeżeli zapłaciłeś za mało podatku, będziesz musiał go dopłacić (restskatt).
Karta tabelaryczna wskazuje, z jakiej tabeli ma skorzystać pracodawca, żeby odprowadzić podatek. Tabelę podatkową stosuje główny pracodawca (ten, u którego zarabiasz najwięcej). Dodatkowi pracodawcy będą stosować procentową stawkę, która też jest podana na tabelarycznej karcie.

Zgodnie z tabelaryczną kartą odprowadza się tym więcej podatku im wyższy dochód. W związku z tym, jeśli posiadasz kartę tabelaryczną a twój stosunek pracy, czy emerytalny jest taki sam, zatrzymujesz tabelaryczną kartę nawet jeśli wysokość wynagrodzenia/emerytury zmienia się, a inne dochody/odpisy są takie same.
Od osób, które objęte są zasadami kildeskatt på lønn, pobierany jest podatek zgodnie ze stałą stawką procentową zarówno od dochodów uzyskanych od głównego pracodawcy, jak i od dodatkowych dochodów. Jeśli masz kartę tabelaryczną i kilku pracodawców, zgodnie z tabelą odprowadzany jest podatek tylko od dochodów uzyskanych od głównego pracodawcy (tam, gdzie zarabiasz najwięcej). Od dochodów wypracowanych u drugiego pracodawcy odprowadzany jest podatek zgodnie ze stawką procentową podaną pod tabelą podatkową. Dochody uzyskiwane z NAV liczą się jak dochody od pracodawcy.
Jeżeli chcesz odprowadzić większy podatek niż wskazany na karcie podatkowej, nie potrzebujesz nowej karty. Skontaktuj się z twoim pracodawcą/ewentualnie NAV i poproś o odprowadzanie większego podatku.


Dodatkowe konsultacje są udzielane po skontaktowaniu się z nami

KALENDARZ PODATKOWY 2022

1. 1. marca – Zeznanie podatkowe (skattemelding) – termin do założenia elektronicznego użytkownika
Termin tyczy się osób, które otrzymują zeznanie podatkowe w wersji papierowej

2. 15. marca – Zaliczka na podatek dla osób prowadzących działalność gospodarczą – termin zapłaty
Dotyczy to jednoosobowej działalności gospodarczej (enkeltpersonforetak) oraz właścicieli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (ANS)

3. 16. marca – Zeznanie podatkowe (skattemelding) – pierwsze zeznania podatkowe zostają wysłane
Nie wszyscy otrzymają zeznanie podatkowe równocześnie. Wysyłka zeznań będzie odbywała się w terminach 16. marca – 04. kwietnia 2022

4. 23. marca – Rozliczenie podatkowe (skatteoppgjøret) – zacznie być dostępne

1. 4. Kwietnia – Zeznanie podatkowe – wszystkie zeznania podatkowe są wysłane
Między 16. marca a 4. kwietnia nastąpi wysyłka wszystkich zeznań podatkowych za podatek od nieruchomości oraz dochodowy od osób fizycznych

2. 30. kwietnia – Deklaracja z posiadanych akcji (Aksjeoppgaven) – termin dostarczenia deklaracji

3. 30. kwietnia – Wniosek o przesunięcie terminu złożenia zeznania podatkowego dla osób fizycznych – termin30. kwietnia – Wniosek o przesunięcie terminu złożenia zeznania podatkowego dla osób fizycznych – termin

4. 30. kwietnia – Zeznanie podatkowe dla osób fizycznych – termin naniesienia zmian i złożenia zeznania podatkowego dla osób fizycznych

1. 31. maja – Zeznanie podatkowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą – termin złożenia zeznania podatkowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą
1. 15. czerwca – Zaliczka na podatek dla osób prowadzących działalność gospodarczą – termin zapłaty
Dotyczy to jednoosobowej działalności gospodarczej (enkeltpersonforetak) oraz właścicieli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (ANS)
1. 15. września – Zaliczka na podatek dla osób prowadzących działalność gospodarczą – termin zapłaty
Dotyczy to jednoosobowej działalności gospodarczej (enkeltpersonforetak) oraz właścicieli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (ANS)
1. 21. października – Rozliczenie podatkowe – ostatnia pula jest gotowa
1. 15. grudnia – Zaliczka na podatek dla osób prowadzących działalność gospodarczą – termin zapłaty
Dotyczy to jednoosobowej działalności gospodarczej (enkeltpersonforetak) oraz właścicieli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (ANS)

15. grudnia – Karta podatkowa (skattekort) – rozpoczęcie wysyłania informacji na temat karty podatkowej

ZEZNANIE PODATKOWE (SKATTEMELDING)

W roku 2020 po raz pierwszy zostały wysłane zeznania podatkowe dostępne bezpośrednio na stronie Urzędu Podatkowego (www.skatteetaten.no), nie poprzez Altinn. Tym samym zmieniony został format zeznania, w lewym górnym rogu jest logo Urzędu Podatkowego, a zeznanie podatkowego jest podzielone na tematy (poniżej przykładowe pozycje ze starego formatu w Altinn oraz ich odpowiedniki w nowym formacie):

Zeznanie podatkowe - stary i nowy format

ZEZNANIE PODATKOWE 2021

Jeśli masz pytania związane z norweskim zeznaniem podatkowym za rok 2020 lub poprzednie lata, chcesz się rozliczyć, skontaktuj się z nami.
Jeżeli przebywasz na terenie Norwegii dłużej niż 183 dni w ciągu dwunastomiesięcznego okresu, zostajesz uznany za osobę zamieszkałą na terenie Norwegii pod względem podatkowym. To samo tyczy się sytuacji, w której przebywasz na terenie Norwegii więcej niż 270 dni w ciągu trzydziestosześciomiesięcznego okresu. Wszystkie całe lub częściowe doby kalendarzowe w trakcie pobytu w Norwegii są wliczane w liczby dni.

Jeżeli przebywasz więcej niż 183 dni w Norwegii w roku przeprowadzenia się do Norwegii, zostajesz uznany za osobę zamieszkałą w Norwegii od pierwszego dnia pobytu w Norwegii. Jeżeli 183 dni rozdzielone jest na dwa lata, jesteś uznany za osobę zamieszkałą w Norwegii pod względem podatkowym od 1. stycznia roku drugiego. W poprzednim roku będziesz posiadał tzw. ograniczony obowiązek podatkowy. Oznacza to, że jest się objętym obowiązkiem podatkowym tylko w odniesieniu do określonych dochodów uzyskanych w Norwegii.

Jeżeli przebywasz w Norwegii więcej niż 270 dni w ciągu trzydziestosześciomiesięcznego okresu, jesteś uznany za osobę zamieszkałą pod względem podatkowym w Norwegii od 1. stycznia w roku, w którym liczba dni przekracza 270 dni. W poprzednich latach będziesz posiadał tzw. ograniczony obowiązek podatkowy

Można przebywać na terenie Norwegii przeciętnie 90 dni w roku bez bycia uznanym za osobę zamieszkałą na terenie Norwegii pod względem podatkowym.


Dodatkowe konsultacje są udzielane po skontaktowaniu się z nami
Jest to rozwiązanie dla zagranicznych pracowników, którzy pracują w Norwegii w krótkich okresach czasu lub w trakcie pierwszego roku bycia uznanym jako osoba zamieszkała pod względem podatkowym w Norwegii. Jest to dobrowolne rozwiązanie, które polega na tym, że pracodawca odprowadza stałą stawkę procentową od twojego wynagrodzenia – 25%. Jeżeli nie jesteś objęty norweskim ubezpieczeniem społecznym, stawka ta wynosi 16,8%. Dla osób poniżej 17 roku życia lub powyżej 69 roku życia, stawka wynosi 21,9%.

Podatek jest rozliczany po wypłaceniu przez pracodawcę wynagrodzenia. Wszystkie dodatki związane z dojazdami do miejsca pracy podlegają opodatkowaniu.

W związku z tym, że jest to dobrowolne rozwiązanie, można z niego zrezygnować kiedykolwiek w ciągu roku podatkowego, najpóźniej do 31. grudnia do 3 lat po roku podatkowym. Jeżeli zrezygnujesz w danym roku podatkowym z tego rozwiązania lub jeżeli przestaniesz spełniać wymogi, nie możesz ponownie wrócić do tego rozwiązania w tym samym roku podatkowym.

Sposób przyznawania:

– jeżeli jesteś zagranicznym pracownikiem i spełniasz wymogi, automatycznie zostanie ci przyznane to rozwiązanie w trakcie ubiegania się o kartę podatkową. Karta podatkowa zostanie oznaczona Kildeskatt på lønn

– wszyscy pracownicy zagraniczni pracujący w Norwegii muszą mieć kartę podatkową. Kiedy ubiegasz się o kartę podatkową, musisz podać informację o Twoich dochodach, żeby podjąć decyzję o tym, czy możesz skorzystać z tego rozwiązania. Jeżeli sytuacja ulegnie zmianie, musisz poinformować urząd podatkowy w celu skorygowania karty podatkowej. Małżonkowie mogą wybrać opodatkowanie niezależnie od siebie.

– Jeżeli pracodawca wnioskuje o kartę podatkową za Ciebie, otrzymasz rozwiązanie Kildeskatt på lønn, jeżeli spełniasz wymogi. Pracodawca nie może zadecydować, czy będziesz mógł skorzystać z tego rozwiązania czy też nie.


Osoby objęte kildeskatt på lønn NIE otrzymują zeznania podatkowego (skattemelding) ani rozliczenia podatkowego (skatteoppgjør). Zamiast tego otrzymują w czerwcu potwierdzenie podatkowe (skattekvittering), które pokazuje jakie wynagrodzenie i jaki podatek został zgłoszony do urzędu podatkowego przez pracodawcę. Kiedy potwierdzenie jest gotowe a jesteś elektronicznym użytkownikiem, otrzymasz sms i e-mail z taką informacją. Jeśli nie jesteś elektronicznym użytkownikiem, otrzymasz potwierdzenie drogą pocztową.

Wymogi, które należy spełnić, żeby być objętym kildeskatt på lønn:

– musisz być zagranicznym pracownikiem pracującym w Norwegii w krótszych okresach czasu lub

– musisz być zagranicznym pracownikiem pracującym w Norwegii i to jest twój pierwszy rok bycia uznanym za osobę zamieszkałą pod względem podatkowym w Norwegii oraz

– zarabiasz mniej niż 639 750 koron rocznie (dotyczy roku podatkowego 2020). W roku podatkowym 2021 kwota ta sięga 651 250 koron.


Dodatkowe konsultacje są udzielane po skontaktowaniu się z nami

Aktualne odpisy

Jeżeli ze względu na pracę musisz nocować poza swoim domem, możesz ubiegać się o odpis z tytułu kosztów poniesionych na wyżywienie (kost), zakwaterowanie (losji) i podróże (besøksreiser).

Zmiany!

– Osoby mające status pendler, które mają możliwość ugotowania posiłku w mieszkaniu w miejscu pracy, nie mają prawa do odpisu z tytułu wyżywienia.

– Prawo do odpisu z tytułu wyżywienia i zakwaterowania, kiedy nie ma możliwości ugotowania posiłku w mieszkaniu w miejscu pracy, posiada się tylko przez 24 miesięcy (liczone od 1. stycznia 2018 roku). W sytuacji zmiany gminy i miejsca zamieszkania nabywa się nowe prawo do 24 miesięcy.

– Podróże: rodzina w kraju EOG – nie ma wymogu związanego z liczbą podróży do rodziny w kraju ojczystym

– osoba samotna – minimum 4 podróże do kraju ojczystego
Możesz ubiegać się o odpis z tytułu kosztów poniesionych na podróże między domem a pracą przekraczających 23 100 kr aż do 97 000 kr. Odpis liczony jest na podstawie odległości, nieważny jest środek transportu jakiego używasz. Stawka za km to 1,56 kr do 50 000 km, powyżej 50 000 km – 0,76 kr za km.

Wydatki na płatne bramki i promy – muszą przekraczać 3 300 kr rocznie (odpis jest przyznawany w całej wysokości), tylko w sytuacji kiedy można udowodnić, że podróż samochodem jest krótsza o 2 godziny dziennie w tą i z powrotem w stosunku do publicznego transportu.
Jeżeli masz dzieci, które skończyły 11 lat lub są młodsze w ciągu roku podatkowego, masz prawo jako rodzic do odpisu z tytułu wydatków poniesionych na opiekę dziecka/dzieci. Kwota odpisu jest ograniczona do 25 000 kr za jedno dziecko i do 15 000 kr za każde dodatkowe dziecko

Przykład: Jeśli masz trójkę dzieci poniżej 12 roku życia, możesz wnioskować o odpis w wysokości 55 000 kr, nawet jeśli wydatki są związane tylko z jednym dzieckiem.

Następujące wydatki mogą stać się podstawą do odpisu:
– przedszkole
– niania
– świetlica (SFO) / koła sportowe
– podróż do i z powyższych instytucji, ale tylko za koszty poniesione w związku z dodatkowym dojazdem do i z tych miejsc
– zajęcia dodatkowe będące alternatywą dla SFO

Osoba samotnie wychowująca dziecko/dzieci może ubiegać się o szczególny odpis (særfradrag) w wysokości 51 804 kr za pełny rok.
Można ubiegać się o odpis z tytułu odsetek od zagranicznego kredytu.
Pracownicy szelfu kontynentalnego oraz zagraniczni marynarze mogą nadal ubiegać się o odpis standardowy, stanowiący 10% dochodu brutto do maksymalnej kwoty 40 000 kr.

Dodatkowe konsultacje są udzielane po skontaktowaniu się z nami

ROZLICZENIE PODATKOWE (SKATTEOPPGJØR)

Jeżeli otrzymałeś rozliczenie podatkowe, ale nie jesteś pewien, jak je zinterpretować, skontaktuj się z nami.
Po złożeniu zeznania podatkowego, Urząd Podatkowy musi je rozpatrzyć. Kiedy Urząd zatwierdzi zeznanie podatkowe, tworzy tzw. rozliczenie podatkowe. Rozliczenia podatkowe wysyłane są w różnorodnym terminie. Jeśli zmieniałeś zeznanie podatkowe i czekasz na nowe rozliczenie podatkowe, otrzymasz informację drogą mailową bądź sms-em, kiedy rozliczenie będzie gotowe.
Jeśli nadpłaciłeś podatek w poprzednim roku, otrzymasz zwrot nadpłaconego podatku.

Po otrzymaniu rozliczenia podatkowego, otrzymasz pieniądze w krótkim czasie, do trzech tygodni. Jednak większość otrzymuje pieniądze na konto nawet tego samego dnia. Kwota poniżej 100 koron nie jest wypłacana.

W zeznaniu podatkowym, otrzymanym w marcu/kwietniu, podany jest numer konta, na który przelewane są pieniądze. Jeśli nie podałeś żadnego konta, otrzymasz czek (utebtalingskort) drogą pocztową, wysłaną na adres zarejestrowany w Folkeregister (norweski Urząd Ewidencji Ludności).
Jeśli otrzymałeś żądanie dopłaty podatku, oznacza to, że w ciągu roku podatkowego zapłaciłeś za mało podatku i musisz go dopłacić.

Jeżeli w związku z koronawirusem jest się w trudnej sytuacji ekonomicznej, można ubiegać się o przesunięcie terminu spłaty.

Jeśli otrzymasz rozliczenie podatkowe w okresie od kwietnia do czerwca, termin dopłaty podatku to 20. sierpnia.
– Jeśli otrzymałeś rozliczenie podatkowe 24. czerwca lub wcześniej, termin spłaty pierwszej faktury to 20. sierpnia a drugiej – 24. września

– Jeśli otrzymałeś rozliczenie podatkowe 19. sierpnia lub później, termin spłaty pierwszej faktury przypada na 3 tygodnie po tym, jak otrzymałeś rozliczenie podatkowe, a drugiej – 8 tygodni po tym, jak Twoje rozliczenie podatkowe było gotowe.

Jeżeli termin przypada na sobotę lub niedzielę, możesz dokonać spłaty w poniedziałek (pierwszy dzień roboczy) po terminie.

Dopłaty podatku należy dokonać pomimo zmiany zeznania po terminie lub pomimo złożenia odwołania. Jeżeli dopłata nie zostanie dokonana na czas, naliczane są odsetki od terminu zapłaty do momentu opłacenia należności.

Jeżeli pierwsza faktura nie została opłacona na czas, uznaje się, że nie dokonano dopłaty w ogóle.
Jeśli otrzymałeś zeznanie podatkowe 24. czerwca lub wcześniej, termin zapłaty przypada na 20. sierpnia.

Jeśli otrzymałeś rozliczenie podatkowe 19. sierpnia lub później, termin zapłaty upływa 3 tygodnie po udostępnieniu rozliczenia podatkowego.

Jeżeli termin przypada na sobotę lub niedzielę, możesz dokonać spłaty w poniedziałek (pierwszy dzień roboczy) po terminie.

Dopłaty podatku należy dokonać pomimo zmiany zeznania po terminie lub pomimo złożenia odwołania. Jeżeli dopłata nie zostanie dokonana na czas, naliczane są odsetki od terminu zapłaty do momentu opłacenia należności.
W tym roku odsetki wynoszą 0% od 1. lipca do upływu pierwszego terminu dla dopłaty w następującym roku podatkowym.


Dodatkowe konsultacje są udzielane po skontaktowaniu się z nami

KOREKTA I ODWOŁANIE

Należy złożyć odwołanie za rok 2016 lub wcześniejsze lata za pomocą formularza RF-1117, jeżeli uważasz, że w Twoim rozliczeniu są błędy.
W sytuacji, kiedy chciałbyś zmienić rozliczenie podatkowe za rok 2017, 2018 lub 2019, należy dokonać korekty.

Błędy w rozliczeniu podatkowym mogą dotyczyć klasy podatkowej, dochodów, majątku, odpisu lub obliczenia podatków i opłat.


Dodatkowe konsultacje są udzielane po skontaktowaniu się z nami

Skontaktuj się!