Konsultacje – ARBEIDSTILSYNET/UDI/NAV/SKATTEETATEN

Professional businesswomen talking
Udzielamy konsultacji związanych z:

– prawem pracy (arbeidsmiljøloven), za egzekwowanie którego odpowiedzialna jest Państwowa Inspekcja Pracy (Arbeidstilsynet),

– prawem imigracyjnym (utlendingsloven), związanym z działalnością Urzędu ds. Imigrantów (Utlendingsdirektoratet)

– prawem ubezpieczeń społecznych (folketrygdloven), za które odpowiedzialny jest Urząd ds. Ubezpieczeń Społecznych (NAV)

– prawem podatkowym (skatteloven) egzekwowanym przez Urząd Podatkowy (Skatteetaten)

– prawem ewidencji ludności (forlkeregisterloven) nadzorowanym przez Urząd Ewidencji Ludności (Folkeregister) podlegającym pod Urząd Podatkowy (Skatteetaten)

Wszystkie konsultacje udzielane są po uprzednim dokładnym przeanalizowaniu indywidualnej sytuacji i podstawy prawnej, która się tej sytuacji tyczy.

Dlatego też zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu omówienia warunków współpracy.

Skontaktuj się!