rozliczenie podatku

Rozliczenia podatkowe w Norwegii. Na jakie ulgi można liczyć?

Rok 2021 dobiegł końca, a więc nadchodzi moment, aby dokonać rozliczenia podatkowego z norweskim urzędem podatkowym. Obowiązek ten dotyczy każdego, kto w tym okresie wykonywał działalność gospodarczą lub jakąkolwiek inną pracę zarobkową na terenie Norwegii. Przed dokonaniem rozliczenia warto jednak wziąć pod uwagę potencjalne ulgi, które przysługują określonym podmiotom.

Jakie są ulgi w rozliczeniu podatkowym w Norwegii?

Rozliczanie podatków w Norwegii przez obcokrajowców wiąże się z możliwością uzyskania różnego rodzaju ulg. Warto dokładnie przeanalizować dostępne możliwości, gdyż mogą one wiązać się z niemałą oszczędnością finansową.

Dla obcokrajowców korzystne okaże się uzyskanie statusu pendler. Mogą ubiegać się o niego osoby, które pracują w Norwegii, a jednocześnie posiadają inny kraj stałego zamieszkania. Wówczas możliwe jest odliczenie w rozliczeniu podatkowym kosztów podróży, wyżywienia, dojazdów do pracy i wielu innych. Co istotne, rozróżniamy dwa rodzaje tego statusu:

  • pendler posiadający rodzinę w kraju stałego zamieszkania – osoba o takim statusie nie musi odbywać regularnych podróży do Polski i zachowuje możliwość dokonania tego rodzaju odliczenia nawet wtedy, gdy bliscy również przebywają w Norwegii;
  • samotny pendler – czyli taki, który nie posiada rodziny w kraju stałego zamieszkania lub pozostaje w niesformalizowanym związku; w takim przypadku konieczne jest regularne odbywanie podróży do Polski (min. 4 razy w roku).

Dostępna jest również ulga rodzicielska, która obejmuje także dzieci zamieszkujące poza Norwegią. Wówczas uprawniony może odliczyć różnorodne koszty związane z opieką nad dziećmi (przedszkole, opiekunka, zajęcia dodatkowe itd.). Maksymalna wysokość tego rodzaju odliczenia nie może przekraczać 40000 koron – do 25000 koron na pierwsze dziecko i do 15000 koron na drugie.

W niektórych przypadkach możliwe jest także odliczenie odsetek od kredytu w Norwegii oraz Polsce, części składek uiszczonych na poczet związku zawodowego czy z tytułu darowizn na organizacje o charakterze charytatywnym.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn